Friday, June 13, 2008

KURSUS LK CTC PSSTLDM

Kursus ini dijalankan di KD Sri Pinang pada 2-6hb Jun 2008 lepas. Seramai 15 anggota mengambil kursus ini sebagai satu syarat untuk kenaikan pangkat dari Laskar Kelas 1 ke Laskar Kanan (LK) dalam PSSTLDM. Anggota yang menduduki kursus ini terdiri dari unit KD Sri Manjung, Labuan, Kuching dan lain-lain.

Pelatih-pelatih diajar mengenai Akta (Undang-Undang Angkatan Tentera 1952), Pentadbiran, Ilmu Kelautan, Evolusi, DCFF, Power of Command dalam Kawad Kaki dan lain-lain lagi agar apabila dilantik untuk kenaikan pangkat kelak pelatih telah mempunyai pengetahuan tentang keseluruhan bidang yang ada di dalam TLDM. Ini kerana anggota-anggota PSSTLDM ini adalah tulang belakang dan bakal berdepan dengan situasi sebenar seperti di alami oleh anggota lain dalam TLDM.

Selain itu, anggota berpangkat Laskar Kanan juga bertindak sebagai ketua (Leader / Leading) dalam tugas hakiki di pangkalan / kapal masing-masing. Sebagai tempat rujukan anggota bawahan jika tidak mempunyai pengetahuan yang luas mungkin akan berdepan dengan kesusahan.

Dari sinilah anggota ini dilatih dengan cabaran yang bakal ditempuhi nanti.

No comments: